Tandartspraktijk Galileo – Uw Mond – Mooi en Gezond – Veldhoven
Tandartsenpraktijk Galileo
Uw mond, mooi en gezond!

Tandartsenpraktijk Galileo in Veldhoven

U bent gearriveerd op de website van onze tandartspraktijk. Van harte welkom, we hopen dat we u met deze webpagina’s nog beter kunnen informeren over de praktijk.

Tandartsenpraktijk Galileo is uw tandarts in Veldhoven voor uitstekende mondzorg. Goede mondverzorging is belangrijk voor een stralende lach en voor uw algehele gezondheid.

De tandartsen en het team van Tandartsenpraktijk Galileo bieden u zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit. Voor een eerste indruk en voor uw gezondheid.

***Wij vinden het erg belangrijk dat u hier tevreden de deur uit gaat en zijn benieuwd naar uw ervaringen. Daarom kunt u vanaf januari 2024, na uw bezoek aan onze praktijk, een mail ontvangen met de vraag om vijf vragen te beantwoorden en ons een beoordeling te geven. Dit zal hooguit een paar minuten van uw tijd in beslag nemen.***

U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie wij zijn en wat we doen, de openingstijden van de praktijk, informatie over de waarneming in avond en weekend etc. Zo kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag bij de tandartspraktijk terecht voor meer informatie.

Patiënt worden

Op dit moment zijn er nog 4 tandartsen binnen onze praktijk die nieuwe patiënten aannemen, namelijk tandarts Alina Venete, tandarts Laima Frasincar,tandarts Adnan Al Deeb  en tandarts Karim Salayma. Schrijf u hier in.

Afscheid tandarts Didier Sebrechts en welkom tandarts Adnan Al Deeb

Lees meer over het nieuws hier.

Specialiteiten

Extra aandacht vragen wij van u voor een van onze specialiteiten:

  • tandprotheses
  • reparaties
  • rebasingen  en vergoedingen hiervan

Wanneer u de prothese direct na het trekken van tanden en/of kiezen heeft gekregen, houd dan de prothese de eerste 24 uur in. Daarna maakt u de prothese schoon en doet deze weer 24 uur in. Wanneer u de prothese er ’s nachts uit haalt is er een grote kans dat u deze er ’s ochtends niet meer in krijgt door de zwelling van het tandvlees. Er kan wondpijn optreden. Zorg daarom dat u pijnstillers in huis heeft.
Vraag zo nodig advies aan de tandarts die de tanden trekt!
Na het trekken van de tanden zal uw kaak veel veranderen. De prothese zal regelmatig aangepast moeten worden om de pasvorm te verbeteren. De eerste prothese (noodprothese) zal echter nooit een optimale pasvorm hebben. Dit komt doordat de kaak verandert en het tandvlees nog zeer gevoelig is. Ga regelmatig bij uw behandelaar op controle en laat de noodprothese tijdig, binnen anderhalf jaar, vervangen voor de definitieve prothese.

Een gebroken prothese of een tand uit een prothese, zomaar 2 voorbeelden van zeer vervelende zaken die kunnen gebeuren met uw prothese. Dit wilt u zo snel mogelijk verholpen zien. Omdat er een tandtechnisch laboratorium aanwezig is kunnen we voor de meeste gevallen een zeer snelle oplossing bieden. Een reparatie en een rebasing, dit is het opvullen van de prothese na slinken van de kaak, worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat u deze eigen bijdrage nog voor een deel of zelfs volledig vergoed krijgt.
Let er wel op dat alle vergoedingen voor een volledig kunstgebit onder het eigen risico vallen!

Veel mensen hebben vaak last van hun prothese. Na enkele jaren van tandenloosheid zal de kaak verder slinken. Dit is een natuurlijk proces. De kaak slinkt steeds verder en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hierdoor ontstaan de gebruikelijke klachten: steeds meer etensresten onder de prothese, pijnplekken, loszitten van de prothese tijdens het spreken, etc. De levensvreugde kan bij sommigen hierdoor aanzienlijk minder worden, omdat men zich schaamt voor de prothese en voortdurend last heeft in de mond. In veel gevallen is er zo weinig kaakbot dat een aanpassing aan de prothese of een nieuwe prothese weinig verbetering zal geven. Implantaten bieden in de meeste gevallen een oplossing. De behandeling is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Er worden kleine schroefjes (implantaten) in de kaak geplaatst en hierop wordt het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer in de mond, waardoor de problemen vrijwel direct verholpen zijn.
Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al geldt voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om het implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond bent. Verder moet u bereid zijn de implantaten en de implantaatprothese (klikgebit) die daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Ook moet u met de implantaten en de prothese jaarlijks op controle. Tot slot: roken en overmatig alcoholgebruik kunnen een nadelige invloed op het succes van de behandeling hebben. De tandprotheticus en de implantoloog binnen onze praktijk werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke onderlinge afspraken over de uit te voeren behandeling.

IMPLANTOLOGIE

In onze praktijk kunt u rechtstreeks, zonder verwijzing, terecht voor het plaatsen van implantaten. Implantaten worden in onze praktijk geplaatst. De behandeling duurt ongeveer 30 minuten, is nagenoeg pijnloos en het herstel gaat snel. Na een plaatselijke verdoving worden de implantaten in de kaak geplaatst. Na een ingroeifase wordt op deze implantaten het nieuwe gebit vastgeklikt. Hierdoor beweegt het gebit niet meer door de mond, waardoor de meeste problemen vrijwel direct verholpen zijn.

De oplossing voor volledige tandenloosheid is een volledige gebitsprothese, ook wel kunstgebit genoemd. Een oplossing voor gedeeltelijke tandenloosheid is een gedeeltelijke prothese of frameprothese. Ons team met onze specialisten op dit vlak zijn gespecialiseerd in deze disciplines. Er is een tandtechnisch laboratorium in het pand aanwezig zodat de samenwerking met de techniekers optimaal verloopt.

Prothese jaarlijks laten controleren

Na enkele jaren van tandenloosheid zal de kaak slinken, dit is een natuurlijk proces. De kaak slinkt verder en verder en de gebitsprothese heeft steeds minder houvast. Hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe meer kans er is op pijnplekken. Daarbij is het ook zo dat hoe meer de prothese over de kaak beweegt, hoe sneller de kaak zal slinken. Daarom is het belangrijk een prothese ieder jaar te laten controleren op pasvorm en slijtage. Na verloop van tijd zal de prothese aangepast moeten worden aan de veranderde kaak.

De gemiddelde gebitsprothese zal tussen de vijf á acht jaar vervangen moeten worden.

Dit voorkomt:

  • overmatig slinken van de kaak
  • pijnklachten aan het tandvlees
  • kaakgewrichtsklachten

Behandelplan volledige prothese

De tandprotheticus voert bij u een mondonderzoek uit waarna hij met u het behandelplan en de daarbij behorende kosten zal bespreken. Als u instemt met het behandelplan dan worden er afspraken gemaakt voor de behandeling. Tijdens de behandeling worden uw specifieke wensen ten aanzien van de volledige prothese met u besproken.

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars. De hoogte van de behandelkosten verschilt per zorgverzekeraar. Het is dus mogelijk dat uw eigen bijdrage hoger of lager is dan die van uw buurvrouw of buurman, terwijl het om dezelfde behandeling gaat. Deze eigen bijdrage is vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

De tandprotheticus verzorgt, voor de meeste gecontracteerde zorgverzekeraars, voor u bovendien de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar. U hoeft, bij de meeste zorgverzekeraars, dus niet eerst alles zelf te betalen.
Veel behandelingen, waaronder een reparatie van de prothese en een rebasing (opvulling), worden 90% vergoed uit uw basisverzekering. Verder geldt een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Indien u meer specifieke informatie wenst over vergoedingen kunt u een afspraak maken.

Eigen bijdrage implantaatprothese

De eigen bijdrage bij een implantaatprothese is wettelijk bepaald. Bij een normale indicatie, dit geldt voor de meeste prothesedragers, is de eigen bijdrage vastgesteld op 17% van de kosten voor een implantaat gedragen onder prothese in combinatie met een gewone boven prothese. De eigen bijdrage voor alléén een onder prothese op implantaten is 10% van de kosten. Voor alléén een boven prothese op implantaten geldt een eigen bijdrage van 8%. Dit geldt voor iedere zorgverzekeraar in heel Nederland. Het kan echter zo zijn dat u vanuit een aanvullende verzekering een hogere vergoeding krijgt. Zelfs tot 100%. Voor een implantaatbehandeling moet door de tandarts-implantoloog een aanvraag voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar ingediend worden. Het tarief hiervoor is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort behandeling.

Eigen bijdrage volledige gebitsprothese

Voor de volledige gebitsprothese geldt een vergoeding van 75% van de kosten. Deze vergoeding komt bij iedere zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Het bedrag kan per zorgverzekeraar verschillend zijn. Vanuit een aanvullende verzekering kan het zijn dat u deze eigen bijdrage nog voor een deel of zelfs volledig vergoed krijgt

In sommige gevallen is het ideaal om een kunstgebit aan huis te laten maken. In het geval dat u slecht ter been bent en voor het vervoer naar onze praktijk afhankelijk bent van familie of taxi, is het mogelijk om uw kunstgebit bij u thuis te laten repareren of zelfs een geheel nieuw kunstgebit te laten maken. Bel ons voor het maken van een afspraak.

Nieuws