Periodieke controle – Tandartspraktijk Galileo – Veldhoven
Tandartsenpraktijk Galileo
Uw mond, mooi en gezond!

Periodieke controle

Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af, het is raadzaam om zeker 1 maal per jaar op controle te komen om problemen te voorkomen.

Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Zonodig wordt er licht tandsteen verwijderd en wordt u nog eens verteld waar u bij het tandenpoetsen op moet letten.

Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren. Over veel soorten behandelingen kunt u ook informatie vinden op de site over wat u te wachten staat. De tarieven die de tandarts hanteert zijn de wettelijke tarieven.

Eén behandeling bestaat meestal uit meerdere verrichtingen en voor iedere verrichting is door de overheid een tarief vastgesteld. De nota wordt ingediend bij de zorgverzekeraar als dit mogelijk is, zo niet dan krijgt u de nota thuis en kunt u deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar