Extracties – Tandartspraktijk Galileo – Veldhoven
Tandartsenpraktijk Galileo
Uw mond, mooi en gezond!

Extracties

(trekken van tanden en kiezen)

Soms is het nodig een tand of kies te verwijderen. U hoeft geen speciale voorzorgsmaatregelen te treffen als u naar uw afspraak gaat. Alleen als u antistollingsmedicijnen (“bloedverdunners”) gebruikt, moet u dit ruim tevoren melden aan de tandarts! Ook als u een lekkende hartklep of een prothese van kunstmateriaal in het lichaam heeft (zoals een kunsthartklep, heupprothese, etc) moet u dit ruim tevoren aan de tandarts melden. In zulke gevallen kan het nodig zijn tevoren antibiotica in te nemen (in overleg met uw arts). Tijdens de ingreep komen namelijk bacteriën in de bloedbaan terecht en kunnen zodoende de kunstprothese via de bloedbaan infecteren. Het is altijd handig voor de tandarts of andere arts om een medicijnlijstje bij u te hebben.

De ingreep veroorzaakt geen pijn, de tand of kies wordt verdoofd. Daarna trekt de tandarts de kies of tand met een zogenaamde extractietang of hevel. Niet altijd, maar soms wordt er na het trekken gehecht. De hechtdraad lost vanzelf op. In sommige gevallen wordt niet-oplosbaar hechtdraad gebruikt (b.v. als u antistollingsmedicatie gebruikt). U wordt in zo’n geval hierover voorgelicht.

Klachten na de ingreep

Pijn

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u last van pijn krijgen. Dit hoeft echter niet per sé. Tegen de pijn kunt u paracetamol nemen volgens voorschrift. Dit kunt u zonder recept kopen bij de drogist of apotheek. Soms krijgt u een recept mee voor een andere pijnstiller.

Nabloeding

Een beetje bloed vermengd met speeksel is normaal na het trekken van een kies of tand. Als het bloeden na twee uur niet gestopt is, kunt u het volgende doen: vouw een verbandgaasje dubbel, leg het op de plek van de wond en bijt er stevig op gedurende ongeveer een kwartier. Wanneer de bloeding nog niet ophoudt, neem dan contact op met de tandarts of de dienstdoend tandarts. Tevens wordt het inslikken van grote hoeveelheden bloed afgeraden. Mocht u antistollingsmedicijnen gebruiken en last hebben van nabloedingen, dan wordt u dringend verzocht contact op te nemen met de tandarts, dienstdoende (spoed-) tandarts of EHBO van het ziekenhuis.

Zwelling

Een beetje koorts na het trekken mag. Loopt echter uw lichaamstemperatuur op tot 39ºC of meer, neem dan contact op met de tandarts.

Koorts

Enige zwelling na het trekken is ook gebruikelijk en wordt beschouwd als een gewone reactie op het trekken van een tand of kies. Door uw wang direct na het trekken te koelen kunt u de zwelling enigszins tegengaan. Deze zwelling kan enige dagen aanhouden en soms kan de wang na enkele dagen verkleuren, zoals een blauwe plek.

Ontsteking

Een enkele maal kan de wond gaan ontsteken. Dit is te herkennen aan pijn, die langer dan enkele dagen aanhoudt of juist toeneemt in plaats van afneemt, aan een vieze smaak in de mond en aan aanhoudende hoge koorts. Neem dan contact op met de tandarts.

Wondgenezing

De wond geneest het beste met veel rust. Dit is zeker gedurende de eerste dag belangrijk, omdat dan het stolsel ontstaat dat de wond dicht moet maken. Spoelen wordt de eerste dag dan ook ontraden. Gewoon drinken mag natuurlijk wel. In het algemeen duurt het zo’n tien dagen voordat de wond geheeld is.

Roken en alcohol werken nadelig op de genezing van de wond. Het wordt ontraden na het trekken van een kies of tand te roken of alcoholhoudende dranken te drinken, totdat de wond goed geheeld is. Het laten smelten van een pijnstiller op de plaats van de wond heeft geen enkele zin en kan bovendien irritatie aan de wond veroorzaken. Als de verdoving is uitgewerkt mag u weer gewoon eten en tandenpoetsen. Probeer de wond hierbij wat te ontzien.